עבריתالعربيةEnglish

מוסדות הארגון

ועידת הארגון, הוועד המנהל, ועדת הביקורת והצוות המקצועי הם אבני הבניין שעליהם מושתת ארגון העיתונאים. היו"ר, הוועידה, הוועד המנהל וחברי ועדת הביקורת נבחרו לתפקידם לראשונה בשנת 2016

בקרוב ייפתחו עמודי ועדה לכל הוועדות האחרות הפועלות בארגון ונוסיף כאן את הקישורים המתאימים