עבריתالعربيةEnglish

מוסדות הארגון

ועידת הארגון, המזכירות, ועדת הביקורת והצוות המקצועי הם אבני הבניין שעליהם מושתת ארגון העיתונאים. היו"ר, הוועידה, המזכירות וחברי ועדת הביקורת נבחרו לתפקידם בשנת 2016

בקרוב ייפתחו עמודי ועדה לכל הוועדות האחרות הפועלות בארגון ונוסיף כאן את הקישורים המתאימים