עבריתالعربيةEnglish

ארגון העיתונאים בישראל פועל בהתאם תקנון הארגון ותקנון הבחירות למוסדות הארגון, שאושרו ע"י בית נבחרי ההסתדרות ב21.07.2015.

לתקנון ארגון העיתונאים בישראל.

לתקנון בחירות אישיות למוסדות ארגון העיתונאים.