עבריתالعربيةEnglish

השארו מעודכנים

עדכונים והודעות מאת ארגון העיתונאים בישראל בשלל נושאים אקטואליים

< חזרה לכל החדשות הארגון

נגד תזכיר חוק השב"כ: סכנה מוחשית לריגול אחר עיתונאים

ארגון העיתונאים והעיתונאים שלח אתמול (ב') למשרד המשפטים הסתייגויות מתזכיר חוק השב"כ המאפשר לערוך חיפוש סמוי במחשבים ובטלפונים ניידים ללא ידיעת בעליהם, ואינו מחריג עיתונאים ממעקב הרשויות.

בהתנגדות שהוגשה למשרד ראש הממשלה, באמצעות עורכי הדין אמיר בשה ולילך לוי, צויין כי החוק מעלה חשש לפגיעה בלתי סבירה בחופש העיתונות ובזכות הציבור לדעת.

"מנוסח התיקונים המובאים בתזכיר החוק עולה חשש לפגיעה בלתי סבירה בחופש העיתונות ובזכות הציבור לדעת. עיתונאים אינם כלולים ברשימת המקצועות המוחרגים מתזכיר החוק, ושלגביהם יש לנקוט במשנה זהירות ובהסדר מוקפד וייחודי.

"התיקונים המוצעים בתזכיר החוק ויישומם בפועל יכולים לאפשר – בין היתר – קבלת, איסוף ועיבוד מידע טכנולוגי, של עיתונאים העושים מלאכתם העיתונאית במסגרת עיתונות חוקרת ומבקרת. התיקונים המוצעים עלולים לפגוע בצורה שאינה מידתית בחופש העיתונות ובעקרון של חסיון מקורות והמידע ובכלל זה, איסוף מידע על עיתונאים. מעבר לפגיעה בחיסיון מקורות, נוכח התיקון מתאפשרת גם חדירה למחשבו של עיתונאי ותפיסת המידע והמדיה בו, עניין שיותיר את העיתונאי ללא הארכיון המקצועי שלו וללא כלי העבודה שלו.

הארגון הציע שתי חלופות לתיקון הנזקים הצפויים. "הדרך לתיקון העיוותים הינה אחת מן השתיים. תיקון חוק האזנת סתר וצירוף העיתונאים לרשימת בעלי המקצועות המנויים בחוק ולחלופין, תיקון חוק השב"כ והחרגת העיתונאים בהתאמה לכללים הקבועים בחוק האזנת סתר.

הערות הארגון, המכתב המלא