עבריתالعربيةEnglish

סעיף שמירת זכויות הקובע שעל העובדים שנמצאים תחת ההסכם הקיבוצי חלות אך ורק זכויות שמוסדרות בהסכמים הקיבוציים שנחתמו בתאגיד ונספחיהם.