עבריתالعربيةEnglish

מנגנון תיקון טעויות: אם יתגלה שיש זכות מסוימת שאושרה על ידי הממונה על השכר ולא הופיעה בהסכם או מכתב צד להסכם, יחול מנגנון בירור ותיקון בנושא.