עבריתالعربيةEnglish

אין התחייבות לקידומי שכר לאחר תקופת ההסכם (אלא אם כן הצדדים יגיעו להסכמות אחרות)