עבריתالعربيةEnglish

סעיף הקובע מי מוחרג מתחולת ההסכם. כל העובדים שלא נמצאים בסעיף זה נמצאים תחת תחולת ההסכם