עבריתالعربيةEnglish

עובדים בחוזה טאלנט יוכלו להגיש בקשה לעבור להסכם הקיבוצי בתוך חצי שנה מהחתימה על ההסכם. במידה וקיים תקן פנוי, העובד יוכל לעבור מחוזה טאלנט להסכם הקיבוצי