עבריתالعربيةEnglish

אם עובד ירד לפחות משליש משרה במהלך תקופת ההסכם, ההסכם ימשיך לחול עליו