עבריתالعربيةEnglish

במידה ויש מידת התאמה זהה בין שני מועמדים למשרה, תינתן עדיפות באיוש המשרה לעובדי התאגיד