עבריתالعربيةEnglish

תקופת הניסיון (רלוונטי בעיקר לפרק הארגוני): 3 שנים לעובדים קיימים ו-5 שנים לעובדים חדשים (שייקלטו לאחר החתימה)