עבריתالعربيةEnglish

פרק המגדיר מהם תחומי הסמכות הניהולית של המעסיק