עבריתالعربيةEnglish

בהסכם הקיבוצי תקן יום העבודה מקוצר מ-9 ל-8.5 שעות. במידה והעובד עבד 9 שעות, על מחצית השעה הוא יהיה זכאי בגמול "שעות עודפות" בערך של 100% מערך השעה שלו