עבריתالعربيةEnglish

עובדים חודשיים (אינם עובדי משמרות) במשרת הורה יהיו זכאים גם הם לקיצור תקן בנוסף לקיצור הנובע מהיותם מועסקים במשרת הורה