עבריתالعربيةEnglish

תוספת על עבודה במנוחה שבועית תגדל מ-50% לפני ההסכם ל-75% אחריו