עבריתالعربيةEnglish

פרק המסדיר את עבודת עובדי המשמרות. ככלל, עובדי משמרות יעבדו 5 משמרות באורך של 8.5 שעות למשמרת