עבריתالعربيةEnglish

על מחצית השעה שאחרי 8.5 שעות עבודה ישולמו לעובדים שעות עודפות (בערך של 100% ערך שעה). לאחר מכן ישולמו שעות נוספות