עבריתالعربيةEnglish

עובדים שהועסקו ערב ההסכם במשמרות של 7 שעות, יעברו למשמרות של 8 שעות לאחר חתימת ההסכם, כולל הפסקה בת חצי שעה.