עבריתالعربيةEnglish

לעובדים שעבדו 7 שעות ערב חתימת ההסכם יתווסף לשכר הבסיס 5.88% לשכר היסוד