עבריתالعربيةEnglish

במידה ועובדים המועסקים במשמרות של 8 שעות, יידרשו לעבוד שעה נוספת הם יקבלו עליה גמול של שעות עודפות בערך של 100% שעה