עבריתالعربيةEnglish

הממונה על השכר מודיע כי לא יבוא בדרישות או טענות נוספות לעובדים המועסקים במשמרות של 8 שעות