עבריתالعربيةEnglish

עובדים בצוותי שטח יעברו למתכונת העסקה של כוננות גלובלית לוח כוננויות מוסכם ולפי תגמול משתנה בהתאם לתפקיד.