עבריתالعربيةEnglish

תוספת הכוננות תשולם במלואה לעובד שנעדר פחות מ-10 ימי עבודה בחודש. במידה והעובד נעדר יותר מ-10 ימים, יופעל מנגננון קיזוז