עבריתالعربيةEnglish

ככל שעובד יתבקש להקדים או לאחר שעת משמרת אליה היה משובץ בהתראה של פחות מ-24 שעות לפני תחילת משמרת, הוא יהיה זכאי על פיצוי בגין שעת משמרת בסך 150 ש"ח.