עבריתالعربيةEnglish

פרק המסדיר העסקה של כתבים ממתכונת של שכר יסוד + שעות נוספות גלובליות למתכונת של שכר כולל באישור שר העבודה והרווחה. מרגע קבלת האישור יעברו העובדים לשכר כולל עם הפרשות מלאות לפנסיה וקרן השתלמות על מלוא השכר.