עבריתالعربيةEnglish

השכר הכולל של הכתבים יורכב משכר יסוד + מכסת השעות הנוספות הגלובליות שהייתה להם ערב חתימה על ההסכם.