עבריתالعربيةEnglish

על שיבוץ לתורנות ביום מנוחה שבועי יהיו זכאים הכתבים לתגמול בשיעור של 5.5% משכר היסוד (טרם המעבר לשכר כולל) או 4% משכרם (לאחר המעבר לשכר כולל). מדובר על הכפלה של התגמול בגין תורנות שהיה נהוג עד היום