עבריתالعربيةEnglish

השבועית בהתאם להגדרה בהסכם זה יהיה זכאי לתוספת הפעלה של 180 ₪ להפעלה