עבריתالعربيةEnglish

עד קבלת האישור לשכר כולל משר העבודה והרווחה ימשיכו הכתבים להיות מועסקים במתכונת העסקה הקיימת, אך תשולם להם תוספת תורנות והפעלה בהתאם להסכם הקיבוצי