עבריתالعربيةEnglish

לעובדים בחטיבת הטלוויזיה והפרומו המוגדרים כעובדים "זמינים" תשולם תוספת של 20 ₪ לכל יום עבודה בפועל.