עבריתالعربيةEnglish

פרק המסדיר את ההוראות במקרה של ניוד קבוע של עובדים מתפקיד לתפקיד.