עבריתالعربيةEnglish

חובה על התאגיד ליידע את העובד זמן סביר מראש ביחס לניוד קבוע ולאפשר לעובד להשמיע את טענותיו בטרם ביצוע הניוד.