עבריתالعربيةEnglish

בניוד קבוע יישמר שכר הבסיס של העובד.