עבריתالعربيةEnglish

בניוד הזמני נשמר לעובד שכר הבסיס ומכסת השעות הנוספות שהייתה לו בתפקיד הקודם. התשלום עבור השעות הנוספות יהיה רק בתמורה לביצוע בפועל.