עבריתالعربيةEnglish

יש חובה להודיע לעובד חודשיים מראש לפני הכוונה לנייד אותו ניוד גאוגראפי.