עבריתالعربيةEnglish

עובד שבעקבות הניוד שינה את מרכז חייו, לא ניתן לנייד אותו שוב לתקופה של שנתיים ממועד הניוד הראשון, אלא בהסכמתו בלבד.