עבריתالعربيةEnglish

בניוד של עובדים המוגדרים ככאלה שתפקידם מחייב גמישות גאוגראפית, יהיה צורך בהודעה מוקדמת של 50 יום בטרם ביצוע הניוד.