עבריתالعربيةEnglish

הזכאות לתוספות שכר ומענק חתימה בהסכם זה יהיו לעובדים בותק של שנת עבודה בתאגיד במועד החתימה.