עבריתالعربيةEnglish

מעתה כל עובד יוכל לראות את דרג השכר אליו הוא משויך.