עבריתالعربيةEnglish

לאחר ההסכם לא ניתן יהיה לקלוט עובדים מתחת לדרג השכר המשויך לתפקיד.