עבריתالعربيةEnglish

כל העובדים בותק של שנה במועד חתימת ההסכם יהיו זכאים לתוספת שכר של 4% רטרו מינואר 2024 (3% "על חשבון" 2023 ועוד 1% "על חשבון" 2024). בנוסף 1% יחולק כתוספת דיפרנציאלית לשיקול דעת הנהלה.