עבריתالعربيةEnglish

בשנים 2025 ו2026 יחולקו 2% תוספות שכר, מתוך זה 0.75% רוחבי ו-1.25% דיפרנציאלי.