עבריתالعربيةEnglish

בסוף חודש אפריל יתווסף באופן חד פעמי 200 ₪ לכל העובדים בתאגיד.