עבריתالعربيةEnglish

עובדים הזכאים לקצובת ביגוד, הזכאות תמשיך לחול בהתאם לכללים המקובלים.