עבריתالعربيةEnglish

הוראות בעניין צבירה וניצול ימי חופשה ימשיכו לחול כפי שהיו עד היום.