עבריתالعربيةEnglish

פרק המסדיר את מנגננוני הפיטורים בתאגיד.