עבריתالعربيةEnglish

במידה ועובד עבר תהליך שיפור ביצועים ולאחר מכן שוב החל בעניינו תהליך שיפור ביצועים מחודש יחולו הוראות פרק זה הקובעות כי אם לא עבר מספיק זמן מההליך הקודם יהיה העובד זכאי לתקופת שיפור אחת או לא זכאי לתקופת שיפור כלל במסגרת ההליך המחודש.