עבריתالعربيةEnglish

משינויים בלוח השידורים. במקרה זה תהיה לתאגיד חובה לחפש חלופות לעובדים לתקופה של בין חודשיים לארבעה חודשים (תלוי בתפקיד) ורק במידה ולא תימצא חלופה מתאימה, ניתן יהיה לזמן את העובד לשימוע.