עבריתالعربيةEnglish

פרק המסדיר פיטורי צמצום

1. התאגיד יקיים היוועצות עם הארגון היציג שיוכל להציע חלופות לפיטורים

2. ככל שהצורך בצמצומים עומד בעינו, תועבר לארגון רשימת המועמדים לפיטורים

3. הארגון יהיה רשאי להתנגד לפיטוריהם של עד 17% מהעובדים ברשימה

4. יתקיים דיון על השמות שמחלוקת והתאגיד רשאי להציע שמות חלופיים

5. השמות להם לא יוצגו חלופות, יועברו להכרעת בורר מוסכם