עבריתالعربيةEnglish

סיום העסקה בהליכי משמעת של עובדים מן המניין אפשרית רק במסגרת בית הדין למשמעת של נציבות שירות המדינה.